ยกเลิกกิจกรรมการบรรยายธรรมในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558 เนื่องจากสภาวะอากาศไม่เอื้ออำนวยอันจะส่งผลกระทบต่อการเดินทางและสถานที่ ติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 02-589-8410
 
2558
หน้าหลัก
เกี่ยวกับบ้านหนังสือ
ข่าวและกิจกรรม
เว็บบอร์ด
แกลเลอรี่
แผนที่
หนังสือ
ติดต่อเรา
สาขาลาดพร้าว 71


+More  

การนอนก็ถือเป็นการเจริญภาวนา
สติเป็นแม่ของกุศล
ควรใช้สติอย่าด่วนตัดสินใจใคร
การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
ทำบุญกับพระปลอม...ได้บุญไหม?
+More  


 

 


                                     
       บ้านหนังสือ ชินเขต 1
       ก่อตั้งโดยนายแพทย์วุฒิศักดิ์  ลิ่มพานิช โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาด้านธรรมะแก่ประชาชนทั่วไปให้ผู้ที่มีความ สนใจทางธรรมได้มีสถานที่ในการศึกษาและทำกิจกรรมทางธรรม

บรรยายธรรม "ทำอย่างไรให้ใจเป็นสุข"
กิจกรรมการบรรยายธรรมวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น.-16.00 น. บรรยายธรรมเรื่อง "ทำอย่างไรให้ใจเป็นสุข" โดยพระพระอาจารย์ธิติวสิษฐ์พล ธิติวิสุทธิ (ส.หนุ่ม ธรรมะอารมณ์ดี) วัดทอง
>>>More
บรรยายธรรม "ธรรมะพัฒนาชีวิต"
กิจกรรมการบรรยายธรรมวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น.-16.00 น. บรรยายธรรมเรื่อง "ธรรมะพัฒนาชีวิต" โดยพระสมพร กิตติภทฺโท (ศิริพันธ์) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์
>>>More
บรรยายธรรม "ตามรอยพระอรหันต์...องค์นั้น"
กิจกรรมการบรรยายธรรมวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น.-16.00 น. บรรยายธรรมเรื่อง "ตามรอยพระอรหันต์...องค์นั้น" โดยพระครูโสภณปริยัตยานุกิจ (อาทิตย์ อตฺถะวที) ซองดี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
>>>More

น่าจะมีหนังสือธรรมะ หรือเสียงธรรม ให้โหลดบ้างครับ : modonut Post : 2015-03-10 07:53:41
อยากศัลยกรรมเสริมจมูกขอข้อมูลหน่อยค่ะ : ilookpair Post : 2014-09-23 14:20:09
บัว ๔ เหล่าคืออะไรคะเพราะว่าหนูทำการบัานเกี่ยวกับพุทธศาสนาค่ะ : ploy Post : 2013-07-09 18:14:23
บ้านหนังสือสาขาใหม่ : ilovemydog Post : 2013-06-10 08:25:22
วันมาฆะบูชา : baannungsuea Post : 2013-02-24 14:36:57
อยากสงบจิตใจ : ben Post : 2012-11-07 14:40:29