ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายธรรมในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น.-16.00 น. ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ 02-589-8410
 
2557
หน้าหลัก
เกี่ยวกับบ้านหนังสือ
ข่าวและกิจกรรม
เว็บบอร์ด
แกลเลอรี่
แผนที่
หนังสือ
ติดต่อเรา
สาขาลาดพร้าว 71


+More  

บทสวดมนต์ บทกรวดน้ำหลังใส่บาตร แบบต่างๆ
วิธีควบคุมความคิด
หลักธรรมของชีวิตคู่
อยู่ตรงกลาง ดูนอก ดูใน ไม่เข้า ไม่ออก
ความต่างของ บุญ กับ กุศล


                                     
       บ้านหนังสือ ชินเขต 1
       ก่อตั้งโดยนายแพทย์วุฒิศักดิ์  ลิ่มพานิช โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาด้านธรรมะแก่ประชาชนทั่วไปให้ผู้ที่มีความ สนใจทางธรรมได้มีสถานที่ในการศึกษาและทำกิจกรรมทางธรรม

บรรยายธรรม ล้อแห่งคุณธรรมนำชาติเจริญ
กิจกรรมบ้านหนังสือ ชินเขต 1 ในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น.-16.00 น. หัวข้อเรื่อง "ล้อแห่งคุณธรรมนำชาติเจริญ" โดย พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ (อาทิตย์ อตฺถเวที) ซองดี
>>>More
บรรยายธรรม "เสบียงหล่อเลี้ยงชีวิต"
กิจกรรมบ้านหนังสือ ในวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น.-16.00 น. หัวข้อเรื่อง "เสบียงหล่อเลี้ยงชีวิต" โดยพระครูวินัยธรวิเชียร วชิรธมฺโม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
>>>More
บรรยายธรรม "แรงบันดาลใจ บันไดเปลี่ยนชีวิต"
กิจกรรมบ้านหนังสือ ชินเขต 1 ในวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น.-16.00 น. หัวข้อเรื่อง "แรงบันดาลใจ บันไดเปลี่ยนชีวิต" โดยพระมหามงคล วรธมฺมวาที วัดนิมมานรดี พระอารามหลวง
>>>More

บัว ๔ เหล่าคืออะไรคะเพราะว่าหนูทำการบัานเกี่ยวกับพุทธศาสนาค่ะ : ploy Post : 2013-07-09 18:14:23
บ้านหนังสือสาขาใหม่ : ilovemydog Post : 2013-06-10 08:25:22
วันมาฆะบูชา : baannungsuea Post : 2013-02-24 14:36:57
อยากสงบจิตใจ : ben Post : 2012-11-07 14:40:29
เปิดอบรมการภาวนาสติปัฏฐาน4 เมื่อไหร่คะ : ulanrat Post : 2012-09-28 09:20:09
หากมองดีตามหลักใครสักคน:ธรรมะประจำสัปดาห์ : baannungsuea Post : 2012-07-02 12:01:22